"Kunskapsbanken"

Att kraftigt minska ner på kolhydratintaget kan vara en effektiv nödbroms för att få ner ett högt blodsocker. Men att minimera intaget av kolhydrater innebär ofta att man ökar intaget av fett och i många fall är det intaget av mättat fett som ökar. När kroppen förbränner mer fett ökar nivåerna av fria fettsyror. Höga nivåer av fria fettsyror kopplat till en försämrad insulinkänslighet, vilket är en riskfaktor för att utvecklandet av diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdomar.

I en studie jämförde man en kost bestående av 75 E% fett med kost där fettet utgjorde 23 E%. Resultatet visade att nivåerna av fria fettsyror ökade med 44%, vilket tolkas som en omställning till att använda mer fett som bränsle. Även PCr/ATP-ratio som används för att bedöma hjärtats hälsa försämrades något. Tilläggas bör att gruppen bestod av unga människor med en medelålder av 22 år. Hade försökspersonerna varit äldre hade sannolikt resultaten sett annorlunda ut och jag misstänker att det hade sett betydligt värre ut.

av Martin Brunnberg