"Kunskapsbanken"

Fet av glutamat?

Idag är många rädda för tillsatser och en av de mest utskällda är glutamat. Men vad är glutamat och varför är det så farligt?

Till att börja med måste vi konstatera att glutamat är ett naturligt ämne som behövs i våra kroppar. Glutamat är en aminosyra som bygger upp proteiner i våra kroppar. Dessutom används den som en så kallade transmittor som möjliggör kommunikation mellan vissa nervceller. Glutamat ingår i de flesta proteinkällor vi äter och är en del i naturlig och bra kost. Men varför skulle vi då påverkas negativt av glutamat som tillsats?

Det finnas tyvärr många myter kring glutamat som att det kan ge astma, allergier och till och med cancer. Jag har inte hittat någon forskning som stöder detta. Det finns vissa indikationer på att glutamat kan påverka inlärning och koncentration hos känsliga individer som konsumerar mycket. Det finns också personer som är mer känsliga för glutamat i fri form i maten och som reagerar mer än andra. Tillståndet kallas för Chinese Restaurant Syndrome och kännetecknas av att man känner sig avdomnad, får hjärtklappning, huvudvärk och hetta i ansiktet. Symptomen kommer då en känslig person äter mycket glutamat och håller i sig någon timme. Upplever man dessa symptom påverkar det förstås inlärning negativt, men det är knappast något stort problem om man jämför med effekten av socker på koncentrationsförmågan.

Det stora problemet med glutamat är att det används som smakförstärkare och kan leda till att man äter mer och därmed ökar förstås risken för övervikt. Dessutom används glutamat i så många hel- och halvfabrikat att personer som äter mycket hel- och halvfabrikat riskerar att få i sig stora mängder. I en ny studie konstaterar man att glutamatkonsumtion kraftigt ökar risken för att utveckla övervikt: http://www.ajcn.org/content/93/6/1328.abstract

En lätt lösning på problemet är att laga sin mat själv. Lätt åtminstone i teorin…