"Kunskapsbanken"

Kakao är bland det mest antioxidantrika man stoppa i sig och en hel del intressanta hälsoeffekter har kopplats till kakao som bland annat minskad risk att bränna sig i solen och positiva effekter på blodtryck. Man vet även att kakao ökar det goda kolesterolet HDL. En hypotes om vad som står för den goda effekten är att att kakao innehåller mkt antioxidanter som på något sätt har en positiv effekt på blodfetterna. En ny studie har undersökt den HDL-höjande effekten av teobromin, en framträdande komponent i kakao. Resultaten visade att teobrominet ökar HDL. Alltså är det inte bara antioxidanterna i kakao som är det positiva effekterna. Teobromin är annars orsaken till att hundar kan dö av hjärtrusning när de äter choklad. Den risken finns inte för människor eftersom vi har enzymer som bryter ner teobrominet.