Utbilda dig till ICC-certifierad Coach

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som utbildad coach kommer du att kunna hjälpa andra hitta sina drivkrafter och att definiera önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Genom denna utbildning, som är vår grundutbildning i coaching, får du grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används i dag.

Under coachutbildningen kommer vi även att presentera framtidens coaching där de etablerade coachingprinciperna kompletteras med det bästa från NLP, mental träning, kognitiv och emotionell Träning. Utbildningen bygger på ”action learning” och ”learning by doing” och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning. Utbildningen täcker grunderna i såväl verksamhetscoaching som life coaching.

Grundläggande kunskaper
Genom utbildningen får deltagarna grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används i dag.

Förkunskapskrav
Detta är grundutbildningen inom coaching, nivå 1, och därför ställs inga krav på förkunskaper. Om du vill utbilda dig till Certifierad Coach eller vill fördjupa din kompetens inom coaching är detta rätt utbildning för dig. Utbildningen är på 60 contact hours samt praktik.

Dina tränare – Lars-Eric och Elene Uneståhl
Kursen leds av något så unikt som två certifierade ICC-tränare (det finns idag bara 24 certifierade ICC-tränare i världen, varav tre i Sverige).

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens i att arbeta med människors personliga utveckling samt med verksamhets- och teamutveckling. Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental träning samt rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan. Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och NLP-tränare.
Certifieringsorganisation är ICC.

Exempel på kursinnehåll

 • introduktion – grundläggande coachingtekniker.
 • Taktisk coaching.
 • Påverkans och förändringens psykologi.
 • Hur du genomför strategisk coaching över en längre period.
 • Hur du hjälper klienter uppnå högre tillfredsställelse i livet.
 • Hur du arbetar med din klients mål – livsmål, karriärmål och kursmål.
 • Att arbeta med din klients högsta värden.
 • Formulera handlingsplaner som fungerar.
 • Hur du genomför den första, viktiga coachingsessionen.
 • De kraftfulla frågor som förändrar klientens liv och NÄR de bör användas.
 • Hur du ger klienten uppgifter (tasks) för bästa resultat och vad du ska göra om klienten inte utför dem.
 • Hur du hjälper en klient igenom rädslor och mentala blockeringar.
 • Hur du marknadsför dig som coach.
 • Coachingens etiska riktlinjer.
 • Konsten att lyssna och de olika nivåerna av lyssnande.
 • Att arbeta med och ändra klientens begränsande övertygelser.
 • Att hjälpa klienten att designa sin egen bästa framtid med långsiktiga mål.
 • Utveckla din egen coachingstil.
 • Systemtänkande för att hitta hävstångspunkten (leverage point) i din coaching.
 • Att få till maximal förändring med minsta möjliga insats.
 • Egencoaching
 • Coaching av en person
 • Relations- och teamcoaching
 • Livscoaching
 • praktik
 • … och mycket mer

Läs mer i vår kursplan här!

Du kan använda coaching:
-för egen utveckling
-som utveckling av medarbetare och verksamhetsteam
-som psykolog eller terapeut för bättre resultat
-är du lärare/utbildare ger coaching en mer effektiv utbildning
-för att ta fram resurser för att optimera prestation i allt utvecklingsarbete

Effekter efter utbildningen:
-klar över sina visioner, mål, värden och värderingar
-använda kraftfulla frågor som leder till insikt, motivation och förändring
-utmaning av begränsande övertygelser och blockerande självbilder
-bli fri från negativa framtidsbilder, rädsla och negativ stress
-formulering och programmering av handlingsplaner som fungerar
-utveckling och användning av intuition och andra dolda resurser
-utveckling av kärnkompetenser inom coaching
-tillgång till effektiva verktyg för varaktig förändring

Denna utbildning är EQA-ackrediterad genom EMCC
Coachutbildningen (”The International Coaching Certification Training”) är utarbetad av Lambent training, och ackrediterad genom EMCC vilket innebär att utbildningen är internationellt kvalitetssäkrad på en hög nivå.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är en alleuropeisk, oberoende organisation som ställer mycket höga krav på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap liksom vid certifiering av coacher och mentorer.

”The International Coaching Certification Training” är den enda i världen som motsvarar kraven av tre oberoende Internationella Coach organisationer:
ICC – International Coaching Community (certifieringsorgan för Lambent Trainings)
ICF – International Coaching Federation
EMCC – European Mentoring and Coaching Council

Lambent Training är nu officiellt erkänd som utbildare för medlemskap och förnyande medlemskap i ICF. Lambent Training motsvarar också alla krav för Portfolio ansökningen till ACC på samma sätt som alla andra ICF:s godkända träningar.

Kursdatum 2019:
2 moduler2019-02-05 – Örebro, Sverige
2 Moduler2019-04-08 – Stockholm, Sverige
2 moduler2019-08-19 – Göteborg, Sverige
1 modul2019-09-01 – Mallorca, Spanien
2 moduler2019-10-07 – Örebro, Sverige

Pris: 39 000:- + moms

Boka direkt här nedan! Obs! Syftet med insamling av information om dig nedan används för att göra fakturaunderlag, deltagarlistor och för att kunna kommunicera med dig, exempelvis skicka kurskallelser. Obs!