coaching

Personlig Tränare

Har du ett brinnande intresse för fysisk aktivitet och hälsa, och vill göra det till ditt yrke? Nu erbjuder Svenska Näringsakademin i samarbete med Axelsons, en utbildning till Personlig Tränare med hälsoprofil. Hos oss får du en bred kunskapsbas och massor av nya möjligheter till arbete inom träningsbranschen.

Som personlig tränare med hälsoprofil kan du erbjuda skräddarsydda helhetslösningar med allt från träningsprogram till kostråd. Du kan till exempel arbeta i träningscenter och idrottsklubbar, inom rehabilitering, friskvård och fitness. Du kan rikta dig mot privatpersoner, grupper och företag och dina kunskaper är lika användbara globalt som lokalt. Utbildningen är godkänd internationellt godkänd av EHFA (European Health & Fitness Association)

Mer om Svenska Näringsakademins PT-utbildning
Alla vet att motion är bra, men många hittar vare sig rätt motionsform eller tiden för att träna. Hos oss får du kunskapen om hur du motiverar dina klienter för att dessa ska nå sina mål. Individen blir friskare och mår bättre, du som PT ser tydliga resultat av ditt arbete och samhället tjänar på bidraget till en bättre folkhälsa och lägre sjukvårdskostnader. I vår utbildning till Personlig Tränare med hälsoprofil ingår även en instruktörskurs i hjärt-lungräddning (HLR), så att du kan planera och genomföra kurser enligt HLR-rådets riktlinjer.

På utbildningen till Personlig Tränare lär du dig vägleda i styrketräning, stabilitetsträning, konditions- och rehabiliteringsträning, kost och näring samt utforma träningsprogram för klienter med särskilda behov. Utbildningen till Personlig Tränare med hälsoprofil omfattar även ledarskap och kommunikation samt stresshantering, och du får en god förståelse för rörelseapparatens anatomi, biomekanik och träningsfysiologi.
Motivationsteorier och beteendeförändringsarbete är ett viktigt moment i utbildningen till Personlig Tränare med hälsoprofil. Hur stöttar man kunden att komma igång och sedan fortsätta med sina föresatser? Som PT med hälsoprofil har du ansvar för att din klient uppnår sina mål och att de metoder som används är effektiva, riskfria och funktionella.

Upplägg och övrig information
Utbildningen är upplagd på ca 150 lärarledda och ca 300 timmar för distansstudier, inklusive anatomilektioner. Alla lärarledda lektioner är obligatoriska och förlagda på helger (fredag, lördag och söndag). Vissa hemuppgifter måste också göras på skolan. Anatomilektioner som är förlagda till de tre första perioderna på utbildningen har ca 35 lärarledda timmar med omfattande distansstudier. Läs mer i kursplanen här.

Förkunskaper: inga

Kursträffar
13-15 okt, 3-5 nov, 1-3 dec 2017, 12-14 jan, 9-11 feb, 9-11 mars, 13-15 april, 4-6 maj.

Utbildningen är godkänd av KrY
Den här utbildningen är godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, branschens största förbund i Sverige. Läs mer på kroppsterapeuterna.se

Litteratur som ingår
Anatomikompendier och delas ut på första anatomilektionen

68,600

Pris
54 880:- + 13 720 kr moms. Totalt 68 600 kr, varav 2,000 kr i anmälningsavgift. Vi har även räntefri avbetalning på upp till 50 000:- i lånebelopp. På löptider under 24 månader är avbetalning räntefri. Du kan välja mellan flera alternativa sätt göra delbetalningar på din utbildning. Du kan utan kostnad ansöka om ett kreditlöfte på upp till 100 000 kr varav 50 000 kr utan ränta. Missa inte vår boka-tidigt rabatt! Du sparar 10,290:- och betalar 58,310:- för bokningar för 30/6.

Kostnadsexempel för avbetalning på 50 000:-:

Avbetalningstid                                         Månadsbetalning*
5 mån utan ränta                                      ** 10.029 kr
11 mån utan ränta                                    ** 4.574 kr
23 mån utan ränta                                    ** 2.203 kr
60 mån med ränta                                       1.019 kr

* inkl. aviavgift 29 kr.
** Beräknat på 50 000 kr som är maxbelopp utan ränta.

Litteratur som eleven måste införskaffa själv
FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Statens folkhälsoinstitut, 2008, Kan även laddas ner på nätet.

Total stabilitetsträning, Elphinston, J., SISU idrottsböcker, Sverige, 2014,
Styrketräning: för idrott, motion och rehabilitering, Thomee R, Augustsson J, m fl., SISU Idrottsböcker, 2008,

Aerob och Anaerob träning. Michalsik, L. Bangsbo, J., SISU, Idrottsböcker, 2004.

Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse. Hultgren, S. Kunskapsföretaget i Uppsala, 2008,

Motivation för motion. Faskunger, J. SISU idrottsböcker, 2014,

Modern Näringslära, Brunnberg, Svenska Näringsakademin Förlag 2017 (kan även beställas direkt från oss i samband med bokning. Pris 248:- inkl. porto)